HE „ULOG“

Projekat „HE Ulog“ predvidja izgradnju hidroelektrane proizvodne snage 35 MW, s prosječnom godišnjom proizvodnjom električne energije od 85 GWh.

HE „Ulog“ će biti izgrađena na BOT principu (Build-Operate-Transfer: „Izgradi-Koristi-Predaj“). Postrojenjem će upravljati kompanija EFT HE „Ulog“ d.o.o, koja je i koncesionar.

© 2014 EFT Group