LUČNA BRANA

Brana će biti izgrađena na dijelu veoma uskog kanjona rijeke Neretve. Visina brane je 53m sa  krunom na 643.00mnm, dok je temeljna spojnica u centralnom dijelu na koti 590.00mnm. Lučna brana će biti izgrađena iz tri centra. Širina krune je 2m cijelom dužinom, dok je širina brane u dnu 8m u centralnom dijelu. Ukupna zapremina betonskog dijela brane iznosi do 9127 m3. Mala hidroelektrana (MHE) koja se nalazi nizvodno od lučne brane, na odvodu garantovanog, ekološkog protoka ima kapacitet od 180 kW s godišnjom proizvodnjom električne energije od 1,6 GWh.


Slika: Situacija brane I evakuacionih organa


Slika: Podužni presek brane I male hidroelektrane


 

© 2014 EFT Group