News

Vijesti

Back
03.09.2021.
Sopštenje za javnost

Dana 3. septembra 2021. kompanija EFT HE Ulog organizovala je akciju poribljavanja Neretve u cilju očuvanja i unapređenja ribljeg fonda.

Poribljavanje se vršilo ribljom mlađi potočne pastrmke preuzete iz ribogojilišta „Riba – Neretva“ d.d. iz Konjica, a u saradnji sa Sportsko ribolovnim društvom „Ulog” iz Kalinovika. U Neretvu je pušteno 5.000 jedinki na potezu od Ulogu do Nedavića.

Back