News

Vijesti

Back
25.01.2021.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i prodaju električne energije „EFT HE ULOG“ d.o.o. Kalinovik, raspisuje

OGLAS

za prijem radnika

 • Građevinski inženjer – 1 izvršilac

Osnovni zadaci izvršioca na ovom radnom mjestu:

 • Učestvovanje u investitorskom nadzoru na izgradnji hidroelektrane Ulog
 • Učešće na drugim razvojnim projektima EFT Grupe.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove:

 • Diplomirani građevinski inženjer konstruktivnog smera,
 • Najmanje 10 godina radnog iskustva u struci, poželjno internacionalno iskustvo
 • Poželjno iskustvo na izgradnji hidroenergetskih objekata
 • Odlično poznavanje rada na računaru (MS Office, AutoCad)
 • Odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Posedovanje vozačke dozvole B kategorija
 • Spremnost za rad na terenu.

Potrebne sposobnosti i veštine:

 • Predanost poslu, pedantnost i temeljitost
 • Komunikativnost i orijentisanost ka timskom radu
 • Sposobnost brzog usvajanja znanja
 • Visok nivo motivacije i inicijative u radu.

Nudimo vam:

 • Dinamičan, interesantan i izazovan posao
 • Odlične mogućnosti za profesionalno usavršavanje
 • Kvalitetne uslove rada.

Prijave na oglas dostaviti na e-mail: konkurs@eft-group.net.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti: biografiju, reference i preporuke, kopiju diplome i dokaz o radnom iskustvu.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na testiranje i razgovor. Ostale prijave neće se dalje razmatrati u postupku prijema, a kandidati o tome neće biti posebno obaviješteni.

Rok za dostavljanje prijava je 24.02.2021. godine.

Zadržavamo pravo da ne izvršimo izbor po ovom oglasu.

Više informacija o kompaniji potražite na www.eft-ulog.net i www.eft-group.net.