EFT ULOG

Ljudi


Svetomir Prokić

Direktor
Nikola Maksimović

Vodeći građevinski inženjer
Dragica Perućica

Poslovni sekretar