HE ULOG

HE Ulog

Projekat predviđa izgradnju HE Ulog snage 35 MW na gornjem toku rijeke Neretve u opštini Kalinovik, po osnovu koncesije za izgradnju i korišćenje hidroelektrane Ulog, dodijeljene od strane Vlade Republike Srpske.

Pripremna faza projekta, koja obuhvata istražne radove, izradu projektne dokumentacije, pripremu gradilišta, je završena. Početak izgradnje HE Ulog planiran je 2019. godine.

Generalni izvođač na izgradnji HE Ulog će biti Sinohydro Corporation Limited (N.R. Kina).

Ukupna vrijednost investicije projekta iznosi EUR 70 miliona.

Početak komercijalnog rada HE Ulog očekuje se 2023. godine.