HE ULOG

Društvena odgovornost

Izgradnja projekta HE Ulog je veoma dobro prihvaćena od strane lokalne zajednice sa kojom su razvijeni partnerski odnosi. EFT-HE Ulog kao društveno odgovorna kompanija posvećuje dužnu pažnju potrebama lokalne zajednice. U tom smislu je kroz podsticanje kulturnih, obrazovnih i drugih aktivnosti ostvarena saradnja sa lokalnim školama, pružena pomoć zdravstvenim ustanovama, sportskim društvima.

U dosadašnjoj realizaciji pripremnih radova na izgradnji HE Ulog, uključena su domaća preduzeća i angažovan značajan broj radnika. Sa tom praksom će se nastaviti i u budućoj izgradnji što će pozitivno uticati na standard i smanjenje migracija lokalnog stanovništva.

U narednom periodu planirano je stipendiranje učenika srednjih škola i fakulteta tehničke struke sa ciljem obezbjeđenja kvalifikovane radne snage za fazu upravljanja radom HE Ulog.