EKOLOGIJA

Novi izvori energije su neopohodni za ukupan ekonomski i društveni razvoj, a iskorištenje hidroenergetskih potencijala je sastavni deo rešenja ovog problema. Na žalost, ne postoji hidroelektrana koja nema uticaj na okoliš. Postoje medjutim hidroelektrane koje se grade tako da negativne uticaje smanje na apsolutni, prihvatljiv minimum. Direktive Evropske Unije su najbolji garant poštovanja tih normi. HE Ulog je prvi objekat ove vrste koji se u Bosni i Hercegovini u potpunosti gradi u skladu sa direktivama Evropske Unije o zaštiti životne sredine.

EFT ulaže napore da kroz poštovanje EU direktiva i odgovornost svojih postupaka, transparentnost i konstruktivan dijalog sa lokalnom zajednicom, nevladinim organizacijama i svima koji se iskreno zalažu za očuvanje životne sredine, postavi nove standarde u oblasti odgovornog korištenja prirodnih resursa.

Na ovim stranicama pronaćićete sva relevantna dokumenta, studije i odgovore na pitanja koja se često postavljaju. Ukoliko imate dodatnih pitanja o uticaju projekta HE Ulog na okoliš,  ili sugestija u vezi istih, budite slobodni da nas kontaktirate.

© 2014 EFT Group